Türk Birliği ve Enerji

Genel Temel Bilgiler
İçinde bulunduğumuz yüzyılda gündemdeki yerini hiç bırakmayan bir konu vardır ki o konu hiç şüphesiz enerjidirÜlkelerin iki büyük amacı vardır. Bunların birincisi enerji kaynaklarına sahip olmak ikincisi ise enerji iletim dağıtım yollarını kontrolünde bulundurmak. Enerjinin kaynağı Ortadoğu ve Kafkaslar olmasına rağmen enerjinin başlıca kullanılan yerleri ABD, AB, Çin, Japonya ve Hindistan’dır. Diğer ülkeler ise enerji iletiminde köprü rolünü üstlenmektedirler. Enerji kaynaklarına sahip ülkeler arasında IRAK ilk sıralarda yer almaktadır. Bu yüzden, ABD Rusya’nın enerjideki tekelini kırmak için Ortadoğu’daki özellikle de Irak doğalgazı’nın çıkarılması ve dünya pazarlarına dağıtılması çabasını güderek yeni bir yol haritası çizmeye çalışmaktadır.

Bu yeni yol haritasında Türkiye ise anahtar ülkelerden birisidir. Şah deniz-Güney Avrupa gaz projesinden sonra Nabucco projesi kapsamında Irak gazı ile beraber Azerbaycan ve Kazakistan gazlarının da değerlendirilmesi ülkemiz için yeni fırsatlar sunmakla beraber ABD ve AB ülkelerinin Rusya tekeline karşı destekledikleri projelerdir.

Bu küresel satranç oyununda piyonlar Ermenistan, Irak yönetimi, Kuzey Irak bölgesel yönetimi ve PKK terör örgütüdür. Türkiye ise kendisine verilen rolü mü oynayacak yoksa bölgede oyun kurucu mu olacak?

Bir ülke; dış politikasını, ekonomi politikasını, savunma politikasını, sanayi politikasını belirlerken mutlaka enerji politikasını dikkate alarak belirlemelidir. Şuanda ülkeler arasında gerçekleşen anlaşmalar, ekonomik iş birlikler ve en önemlisi terör olaylarının gerçekleşme sebepleri arasında enerji kaynakları ve enerji ihtiyacı çok büyük rol oynamaktadır.

Ermenistan eski SSCB’den 25 ağustos 1990 tarihinde bağımsızlığını ilan ettikten sonra Azerbaycan’a ait olan Dağlık Karabağ bölgesini işgal etmiştir. Ermenistanın konumu itibariyle Türkiye’nin diğer Türk Cumhuriyetleri ile bağlantısını zorlaştırmaktadır. Bu yüzden de Türkiye, Orta Asya ile bağlantısını Gürcistan üzerinden yapmaktadır.

Turan/Türk Birliği yaşayan bir varlık, bir beden olacak ise bu bedenin her yerine ulaşması gereken kan damarları enerji boru hatlarıdır.  Türk devletleri arasında biran evvel enerji boru hattı ağı inşa edilmelidir. Bu bedene petrol, doğalgaz ve hidrojen can verecektir.

Turan bir insana benzetildiğinde bu insanın damarları enerji boru hatları, kan ise borulardan akacak olan petrol, doğal gaz ve hidrojendir. Yapılacak demiryolları ve karayolları ise bu bedendeki sinirlerdir. Turan’ın damarlarında ve sinirlerinde tıkanıklığa yol açan en önemli engel Ermenistandır. Bu engel Gürcistan üzerinden by-pass ile çözülmüştür. Ama yeterli değildir. Bu yüzden Gürcistan Cumhuriyetini de Türk Birliğine dahil etmek gerekir mi, düşünülmesi gereken konular arasında yer almalıdır.

Enerji her insan için, her millet ve devlet için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla Türkiye öncelikle Türk milleti ve devletinin enerji güvenliğini düşünmek ve ona göre enerji politikasını belirlemek durumundadır.

Lost Password