temel bilgiler

PV hücre çeşitleri nelerdir? (Bölüm 2)

Bu paylaşımda PV sistem hakkında, bilgi kirliliklerinden dolayı anlaşılması zor olan bir çok bilgiyi sade bir şekilde bölüm bölüm anlatacağız. Fotovoltaik hücreler Kristal silisyum, İnce film ve Geliştirilmekte olan hücre teknolojileri olarak 3 ana gruba ayrılır.

PV sistem nedir? PV elektrik üretim prensibi nedir? (Bölüm 1)

Bu paylaşımda PV sistem hakkında, bilgi kirliliklerinden dolayı anlaşılması zor olan bir çok bilgiyi sade bir şekilde bölüm bölüm anlatacağız. Fotovoltaik, ışığın atom seviyesindeki elektriğe doğrudan dönüştürülmesidir. Bazı malzemeler ışığın fotonlarını soğurarak ve elektronları serbest bırakmalarına neden olan fotoelektrik etki olarak bilinen bir özellik sergilerler. Bu serbest elektronlar yakal...

Grafen ile sonsuz enerji elde etmek mümkün mü?

Öncelikle grafenin ne olduğunu inceleyelim. Grafen, karbon atomlarının iki boyutlu bal peteği şeklindeki düzenidir. Elmasta ve grafitte olduğu gibi grafen bir karbon alotropudur. Yani, grafen sp2 bağlı karbon atomlarından oluşmuştur ve atomları arasında 0.142 nm molekül bağ uzaklığı vardır. Grafenin keşfi; Andre Geim ve Konstantin Novoselov  isminde iki Rus bilim insanları tarafından keşfedilmişti...

Türkiye’de uranyum ve toryum rezervleri var mı ?

Uranyum doğada hiçbir zaman serbest olarak bulunmaz. Çeşitli elementlerle birleşerek uranyum minerallerini meydana getirir. Yerkabuğunda yüzlerce uranyum minerali vardır; ancak bunların büyük çoğunluğu ekonomik boyutta uranyum içermezler. İşletilebilir miktarda uranyum içerenler; otünit, pitchblende (uraninit), kofinit ve torbernit’tir. Bugün için uranyum ve toryum nükleer enerji hammaddeler...

Lost Password