doğalgaz

Deniz petrol sondajı kasım ayında başlıyor

Enerji bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamalarda ülkemizin kendi gemisiyle ilk derin deniz arama sondajının Antalya’da yapılacağını belirtti. Aynı zamanda ilk sığ deniz sondajının da kasım ayı itibari ile Mersin’de başlayacağını basın mensuplarına duyurdu.

Türk Birliği ve Enerji

İçinde bulunduğumuz yüzyılda gündemdeki yerini hiç bırakmayan bir konu vardır ki o konu hiç şüphesiz enerjidir. Ülkelerin iki büyük amacı vardır. Bunların birincisi enerji kaynaklarına sahip olmak ikincisi ise enerji iletim dağıtım yollarını kontrolünde bulundurmak.

Lost Password